LEZINGEN

Samen met mijn collega Annie Nuyts geef ik sinds enkele jaren de lezing “Familie duurt langer dan een mensenleven”. We laten ons vakjargon achter om het te hebben over familierelaties in begrijpelijke taal. De lezing is gebaseerd op het contextuele gedachtengoed van Ivan Boszormenyi-Nagy.

leaflet lezing