WERKING

Als psychotherapeute ga ik samen met u en de andere belangrijke betrokkenen op zoek naar manieren om situaties die tot nog toe problemen en symptomen produceerden om te buigen naar meer bevredigende nieuwe gewoontes. Daarbij leren om de realiteit te accepteren, beperkingen te aanvaarden en het verleden te accepteren. Eigen krachten en hulpbronnen aanboren en leren onderkennen, zodat de eigen doelstelling kunnen bereikt worden. Het uitbouwen van een wederzijdse respectvolle relatie tussen therapeut en clientsysteem is daarbij belangrijk. Verschillende technieken worden gebruikt om deze doelstellingen te bereiken.

Lees meer

OVER MIJ

Mijn eerste ervaring deed ik op als begeleider van multi-problem gezinnen bij Tele-Dienst in Antwerpen.
Ik was tevens medewerker bij het centrum voor relatie- en zwangerschapsondersteuning in Leuven, waar ik postabortus begeleidingen deed. Momenteel geef ik workshops, lezingen en supervisie bij Leren Over Leven, de leerschool voor contextuele hulpverlening (link). Verder coach ik medewerkers van vrijwilligersorganisaties in de hulpverlening. Daarnaast heb ik sedert jaren een privé-praktijk.

Lees meer